Renovering av Åbyskolan

Foto: Haninge kommun

Planen möjliggör uppförandet av en ny skola samt idrottshall med tillhörande parkering på den del av fastigheten Åby 1:206 där Parks förskola i dag ligger.

Antagandehandlingar

Plankarta (laga kraft)

Planbeskrivning (laga kraft)

Planskede

Uppdrag24 augusti 2015
Samråd: 20 juni - 5 september 2016
Granskning: 3 mars - 24 mars 2017
Antagande: 2017-06-12
Laga kraft: 2017-07-17

Kontakt för den här sidan: abyskolan@haninge.se

Senast uppdaterad: 12 april 2019