Trygghet och hälsa

Åbyskolan arbetar för att eleverna ska får en trygg skolmiljö där eleverna trivs. På skolan finns ett elevhälsoteam och elevhälsans medicinska insatser. Skolan har också tagit fram särskilda trivselregler.

Trivselreglerna består av ett träd som innehåller fem viktiga ledord: respekt, ansvar, trygghet, rutiner och språk.

Elevhälsoteamet  arbetar för att alla elever på skolan ska må bra och ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Elevhälsans medicinska insatser följer barnens hälsoutveckling.

Skolan sätter in extra stöd eller göra anpassningar i undervisningen för elever som har särskilda behov.

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022