Rörelse i skolan

Olika sportprylar. Olika sportprylar. Foto: Mostphotos

Åbyskolans plan för utökad rörelse.

Bakgrund

Rekommendationerna från WHO (World Health Organization) säger att alla barn och ungdomar 5 till 17 år bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Forskning visar att rörelse är viktig för såväl fysisk som psykiskt välmående och påverkar hjärnans funktioner på ett positivt sätt. Anders Hansen, överläkare i psykiatri, forskare och författare hänvisar till forskningsstudier som stödjer detta i sin föreläsning Träna din hjärna och även i hans bok Hjärnstark kan vi läsa om hur motion och träning stärker hjärnans funktioner och bidrar till:

 • Ökad inlärningsförmåga
 • Ökad prestationsförmåga
 • Ökad kreativitet
 • Förbättrat minne
 • Förbättrad förmåga att planera och strukturera sitt arbete
 • Förbättrad koncentrationsförmåga
 • Förbättrad förmåga att hantera stress

Syfte

Samtliga skolor i Haninge kommun har fått i uppdrag att ta fram en plan för att utöka rörelsen i den dagliga verksamheten.

Nuläge

Under skoldagen erbjuds eleverna på Åbyskolan följande aktiviteter för att öka rörelse:

 • Rörelsepauser under lektionstid med pausgympa eller dans och rörelse till musik och sång.
 • Avslappnande massage som utförs på varandra till lugn musik och sagor.
 • Dramatisering med kroppen i undervisningen.
 • Valmöjligheten att röra på sig under lektionstid, sitta på sin plats, stå eller ligga på mattan samtidigt som hen arbetar.
 • Vid studiebesök och utflykter väljer vi i första hand att promenera före kommunala transportmedel om det är ett alternativ.
 • Gemensamma frilufts- och idrottsdagar.
 • Gemensam Trivselledardag för hela skolan en gång per år, där Trivselledarna bjuder in till en heldag med lek och aktiviteter.
 • Skridskoåkning i Hanvedens ishall under vinterhalvåret för alla elever.
 • Kortare bensträckare och möjligheten att gå eller springa någon utav de skogsslingor som ligger i närområdet.
 • Styrd rast verksamhet under lunchrasten där det erbjuds olika lekar och aktiviteter som leds av de elever som utsetts och utbildats till Trivselledare. Trivselledarna jobbar för att bidratill mer rörelse, en bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö.
 • Rast faddersystem, där elever från årskurs 5 och 6 bär en väst som tydligt visar att hen är Rast fadder, en schysst kompis och en positiv förebild, som hjälper de som behöver det och erbjuder lekar och aktiviteter under förmiddagsrasten med stöd från respektive klasslärare.
 • Påbörjat samarbete med Riksidrottsförbundet som kommer ut till skolan och utbildar elever och personal för att utöka rastaktiviteterna.
 • Ett väl tilltaget skolgårdsområde som inbjuder till klättring, lek och spring med fotbollsplan, och ett generöst skogsområde.
 • Gemensamma Rörispass för hela skolan utomhus på morgonen när väder och underlag tillåter det.
 • Möjlighet att använda skolans gym ianslutning till idrottshallen
 • Alla klasser erbjuds att disponera en bordstrampcykel att ha under bordet och gummiband till stolarna för att ge eleverna möjlighet att aktivera benen under lektionstid.

Åbyskolans fritidshem

Erbjuder minst en timmes uteverksamhet varje dag, lärarledda aktiviteter i idrottshallen varje vecka, besök på olika lekplatser i området, fri lek både inne- och utomhus, dans och utflykter. Under vinterhalvåret åker eleverna bland annat skridskor och pulka och under sommartid erbjuds bad och simning och andra aktiviteter

 • Simskola erbjuds efter skoltid två dagar i veckan för elever från årskurs 5 och 6.
 • Vid behov erbjuds elever från förskoleklass till årskurs 5 extra idrott, en gång per vecka i 35 minuter per tillfälle

Utökad rörelse

Hur ska vi göra för att utöka den fysiska aktiviteten hos våra elever? Gemensamma förslag från personalen under Arbetsplatsträffen i december 2019:

 • Arrangera olika tävlingsmoment där elever möter skolans personal i olika grenar.
 • Fler idrottsdagar som till exempel: vintersportdag, cykellopp, friidrottsdag.
 • Tillverka en rörelse bana utomhus, en markerad slinga i skogen.
 • Kompisolympiad utan tävlingsmoment.
 • Rörelsekort.
 • Pulshöjande aktiviteter och rörelsepauser var 30:e minut

Implementering av planen

Idrottslärarna ansvarar för att se över planen för utökad rörelse och att den fullföljs. Inför höstterminen 2020 kommer all personal ges tillfälle att gemensamt diskutera och komma med ytterligare förslag inför uppdatering och utökning av planen.

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning och uppdatering kommer att ske varje termin under ett Arbetsplatsträffmöte, då hela personalen är samlad och har möjlighet att delta.

Senast uppdaterad: 22 augusti 2021