Så här jobbar vi

Foto: Olof Holdar

I vårt arbete strävar vi efter att eleverna ska känna glädje, trygghet, tillit och respekt på vår skola.

Verksamheten i skolan ska för elever och personal upplevas som meningsfull och trygg. Här arbetar engagerad personal som tillsammans med barnen skapar goda förutsättningar för lärande och utveckling. Att eleverna mår bra ser vi som en förutsättning för goda prestationer och ett gott lärande, vilket är en av anledningarna till varför elever erbjuds frukost.

Senast uppdaterad: 11 september 2018