Särskilda behov och extra stöd

Foto: Olof Holdar

Skolan sätter in extra stöd och gör anpassningar i undervisningen för elever som har särskilda behov.

Då skolan uppmärksammat att en elev kan vara i behov av särskilt stöd ska behovet utredas. Utredningen kan resultera i extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen eller i särskilt stöd av speciallärare/specialpedagog.

Extra anpassningar dokumenteras i en Pedagogisk kartläggning. Särskilt stöd skrivs in i ett Åtgärdsprogram efter att rektor beviljat detta.

Senast uppdaterad: 24 september 2018