Modersmålsundervisning

Foto: Mostphotos

Elever som talar ett annat språk än svenska i hemmet har rätt till undervisning i modersmål. Undervisningen är till för elever som går i grundskolan och på gymnasiet.

Så här fungerar modersmålsundervisning

 • Endast ett språk kan läsas som modersmål.
 • Modersmålsundervisning sker i regel efter elevens ordinarie skoltid.
 • Kommunen samlar elever i olika undervisningsgrupper. Det kan innebära att eleven måste ta sig till en annan skola i kommunen. I de fallen är det vårdnadshavarna som ansvarar för att eleven kommer till och från lektionen.
 • Det är skolans rektor som beslutar om modersmålsundervisning.

Vem kan få undervisning i modersmål?

Förutsättningen för att få undervisning i modersmål är:

 • Att språket utgör dagligt umgängesspråk i hemmet
 • Att eleven har grundläggande kunskaper i språket (grundskolan)
  och goda kunskaper (gymnasiet)
 • Att det finns minst fem elever i kommunen som önskar undervisning
  i samma språk
 • Att det finns en lämplig lärare.

Undantag

Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet dock krävs grundläggande kunskaper i språket.

Minoritetsspråken

Elever som tillhör något av de fem nationella minoritetsspråken har utökade rättigheter till modersmålsundervisning både i grundskolan och i gymnasiet.

De fem nationella minoritesspråken är:

 • samiska
 • finska
 • meänkieli
 • romani chib
 • jiddisch

Samtliga är undantagna kraven att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet och att det ska finnas minst fem elever som önskar läsa samma språk inom kommunen. Dock måste eleven som läser modersmålet i något minoritetsspråk i gymnasiet ha goda kunskaper i språket för att få undervisning i ämnet.

Ansök om undervisning i modersmål

Blankett för ansökan om modersmål får eleven på skolan. Blanketten kan också laddas ner via rutan ”blanketter” längre ner på den här sidan.

Kommunal grundskola (åk F-9)

 • Går eleven i kommunal grundskola ska ansökan fyllas i av vårdnadshavare på blankett ”Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal grundskola”
 • Ansökan (ifylld blankett) lämnas till skolans expedition eller till rektorn.

Kommunal gymnasieskola

 • Går eleven på gymnasium ska ansökan fyllas i av vårdnadshavare på blankett ” Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola” eller ”Ansökan om modersmålsundervisning i kommunal gymnasieskola för elever på språkintroduktion”.
 • Ansökan (ifylld blankett) lämnas till skolans expedition eller till rektor.

Friskola

 • Vårdnadshavare till elev i friskola som önskar modersmålsundervisning kontaktar friskolan.
 • Det är friskolans rektor (huvudman) som ansöker om modersmålsundervisning för elev som önskar det. Ansökan kan göras på två sätt: rektorn ansöker om plats i en befintlig modersmålsgrupp i en kommunal skola i Haninge kommun eller friskolan anordnar modersmålsundervisning i den specifika friskolan.

Friskolan använder blankett ”Ansökan om medel till modersmålsundervisning – fristående skola, kommunal skola utanför Haninge”

Anmälan om att avsluta

Om elev ska avsluta sin modersmålsundervisning ska vårdnadshavaren anmäla det skriftligt på blanketten “Anmälan om att avsluta modersmålsundervisning” - Blankett finns att ladda ner via rutan ”blanketter” längre ner på den här sidan.

Studiehandledning

Elever som inte har tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan, har rätt att få studiehandledning på sitt eget modersmål. Studiehandledning innebär att eleven får hjälp, via sitt modersmål, att förstå och ta del av undervisning i olika ämnen.

Studiehandledningen kan ske individuellt eller i grupp på elevens egen skola. Vilka ämnen man ska få studiehandledning i beror på varje elevs behov. Det är rektor som beslutar och ansöker.

Kontakt

Hanna Thunholm
Teamchef Flerspråkigt center
08-606 70 04
hanna.thunholm@haninge.se

Postadress:
Haninge kommun
UBF/CLH/Flerspråkigt center
136 81 Haninge

Senast uppdaterad: 6 juni 2018