Fritidsverksamhet

Flickor hänger upp och ned. Foto: Mostphotos

På Åbyskolan har vi två fritidsavdelningar.

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Detta gör vi genom att erbjuda olika aktiviteter utifrån eleverna intressen och läroplanen, Lgr11.

Detta läsår, HT-22, lägger vi fokus på värdegrunden.

Våra avdelningar

Fritids F och 3

08-606 76 03

Fritids 1 och 2

08-606 73 56

 

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022