Water is life

På Dalarö skola har ett stort vattenprojekt dragit igång i samarbete med en skola i Frankrike. Det nya året kommer därför kantas av hållbarhetstänk, Östersjöprojekt och utbytesresor för Dalarös högstadieelever.

I oktober 2019 påbörjades det tvååriga Erasmusprojektet Water is life på Dalarö skola, i Haninge kommun. Det är ett samarbete över både årskurser och skolämnen tillsammans med en fransk skola från Pechbonnieu utanför Toulouse.

Läs om projektet här

Kontakt för den här sidan:

Senast uppdaterad: 23 juli 2020